Khách truy cập trang web

The BoldMan là một trang web sưu tầm các cảm hứng thiết kế themes website từ khắp nơi trên internet để giúp các bạn có cảm hứng sáng tạo, khám phá các xu hướng thiết kế mới nhất và tạo ra tác phẩm độc đáo cho bạn.

The BoldMan không sở hữu bản quyền đối với bất kỳ thiết kế themes nào được trình bày trên The BoldMan, cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung xuất hiện trong bất kỳ trang web nào được đăng trên The BoldMan. Tuy nhiên, The BoldMan sẽ lựa chọn cẩn thận các theme xuất hiện trên website, đảm bảo rằng không có nội dung tục tĩu, xúc phạm hoặc phản cảm nào được quảng bá.

Dưới đây, chúng tôi trình bày cho bạn chính sách của The BoldMan nhằm tôn trọng quyền riêng tư của bạn về bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể thu thập trong khi bạn đang trải nghiệm website của chúng tôi.

Quyền riêng tư

Tại BoldMan, chúng tôi có một số nguyên tắc cơ bản liên quan đến quyền riêng tư:

  • 1. Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi thực sự cần.
  • 2. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ việc tuân thủ luật pháp, phát triển sản phẩm của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.
  • 3. Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân trên máy chủ của mình trừ khi được yêu cầu cho hoạt động liên tục của một trong các dịch vụ của chúng tôi.

Khách truy cập và thành viên

Giống như hầu hết các trang website, BoldMan thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân mà các trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như loại trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, trang web giới thiệu và ngày và giờ của khách truy cập. Mục đích của BoldMan trong việc thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân là để hiểu rõ hơn cách người dùng sử dụng trang web của mình.

BoldMan cũng thu thập thông tin có khả năng nhận dạng cá nhân như địa chỉ Giao thức Internet (IP). Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng thông tin đó để xác định khách truy cập và không tiết lộ thông tin đó, trừ những trường hợp tương tự mà nó sử dụng và tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân, như được mô tả bên dưới.

Thu thập thông tin - nhận dạng cá nhân

Một số người dùng truy cập vào BoldMan và tương tác với chúng tôi theo những yêu cầu thu thập thông tin nhận dạng cá nhân. Số lượng và loại thông tin mà BOldMan thu thập phụ thuộc vào sự tương tác.

Ví dụ: chúng tôi yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản tại BoldMan, ngươi dùng sẽ cung cấp tên người dùng và địa chỉ email. BoldMan chỉ thu thập những thông tin đó trong chừng mực cần thiết hoặc thích hợp để thực hiện mục đích tương tác của khách truy cập với website. BoldMan không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân ngoài những thông tin được mô tả dưới đây. Và khách truy cập luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, với cảnh báo rằng điều đó có thể cản trợ việc sử dụng một số chức năng của website.

Bảo vệ một số thông tin nhận dạng cá nhân

BoldMan chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình (i) cần biết thông tin đó để xử lý những thông tin đó thay mặt cho BoldMan hoặc để cung cấp các dịch vụ có sẵn trên website của BoldMan và (ii) đã đồng ý không tiết lộ nó cho người khác.

Một số nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết có thể ở bên ngoài quốc gia của bạn; bằng cách sử dụng website BoldMan và bạn đồng ý với việc chuyển giao thông tin đó cho họ.

BoldMan sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ ai. Ngoài các nhân viên, nhà thầu và tổ chức liên kết của mình, như đã mô tả ở trên, BoldMan chỉ tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân khi luật pháp yêu cầu hoặc khi BoldMan tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết hợp lý để bảo vệ tài sản hoặc quyền của BoldMan, các bên thứ ba hoặc công chúng nói chung.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký trang website BoldMan và đã cung cấp địa chỉ email của bạn, đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn email để thông báo cho bạn về các tính năng mới, thu hút phản hồi của bạn hoặc chỉ giúp bạn cập nhật những gì đang diễn ra với BoldMan.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng các bài viết khác nhau của mình để truyền đạt loại thông tin này, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ giữ email này ở mức tối thiểu. Nếu bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi (ví dụ: qua email hỗ trợ), chúng tôi có quyền công khai yêu cầu đó để giúp chúng tôi làm rõ hoặc phản hồi yêu cầu của bạn hoặc để giúp chúng tôi hỗ trợ những người dùng khác.

BoldMan thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân.

Cookies

Cookie là một chuỗi thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của khách truy cập và trình duyệt mỗi khi khách truy cập. BoldMan sử dụng cookie để giúp xác định và theo dõi khách truy cập, việc họ sử dụng trang web BoldMan. Người dùng không muốn đặt cookie trên máy tính của họ nên thiết lập trình duyệt của họ từ chối cookie trước khi sử dụng trang web BoldMan, với nhược điểm là một số tính năng nhất định của trang web có thể không hoạt động bình thường nếu không có sự hỗ trợ của cookie.

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

Mặc dù hầu hết các thay đổi có thể là nhỏ, nhưng BoldMan có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình theo thời gian và BoldMan có toàn quyền quyết định. BoldMan khuyến khích khách truy cập thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ được hiểu bạn chấp nhận thay đổi đó.

Chính sách Bảo mật này là một dẫn xuất của Chính sách Bảo mật của Wordpress.com bởi Automattic, có sẵn theo giấy phép Creative Commons Sharealike.