Mr Real Estate - Lý Xuân Huy tư vấn bất động sản cao cấp

ới hơn 13 năm làm việc trong lĩnh vực sale và quản trị bán hàng, cùng với 7 năm tư vấn trong lĩnh vực bất động sản. Tôi cảm nhận khách hàng khi quyết định mua hay đầu tư một sản phẩm có giá trị đều rất cần một người có tâm, đủ kiến thức và thực sự am hiểu “công việc” để tư vấn cho quyết định này.

Mr Real Estate - Lý Xuân Huy tư vấn bất động sản cao cấp

Themes liên quan