Strange Menu Background Animation On Hover - CSS Hover Effects - Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tạo một hiệu ứng Strange Menu Background Animation độc đáo, thường ứng ụng trong các trang landing page.
<ul id="nav-demo">
  <li><a href="">Trang chủ<span></span><span></span><span></span><span></span></a></li>
  <li><a href="">Giới thiệu<span></span><span></span><span></span><span></span></a></li>
  <li><a href="">Dịch vụ<span></span><span></span><span></span><span></span></a></li>
  <li><a href="">Dự án<span></span><span></span><span></span><span></span></a></li>
  <li><a href="">Liên hệ<span></span><span></span><span></span><span></span></a></li>
</ul>

#nav-demo {
  margin:0;
  padding:0;
  &:after,
  &:before {
    content: " ";
    display: table;
  }
  &:after {
    clear: both;
  }
  li {
    float: left;
    list-style: none;
    a {
      display: block;
      text-align: center;
      color:#262626;
      text-transform: uppercase;
      -webkit-transition: .5s;-o-transition: .5s;transition: .5s;
      padding: 10px 15px;
      font-weight: bold;
      position: relative;
      box-sizing: border-box;
      z-index: 1;
      span {
        position: absolute;
        display: block;
        width: 25%;
        height: 100%;
        background-color: #262626;
        top:0;
        z-index: -1;
        -webkit-transform: scaleY(0);
        -ms-transform: scaleY(0);
        transform: scaleY(0);
        -webkit-transform-origin: top;
        -ms-transform-origin: top;
            transform-origin: top;
        -webkit-transition: -webkit-transform 0.5s ease-in-out;
        transition: -webkit-transform 0.5s ease-in-out;
        -o-transition: transform 0.5s ease-in-out;
        transition: transform 0.5s ease-in-out;
        transition: transform 0.5s ease-in-out, -webkit-transform 0.5s ease-in-out;
        &:nth-child(1) {
          left: 0;
          -webkit-transition-delay: 0s;
             -o-transition-delay: 0s;
              transition-delay: 0s;
        }
        &:nth-child(2) {
          left: 25%;
          -webkit-transition-delay: 0.1s;
             -o-transition-delay: 0.1s;
              transition-delay: 0.1s;
        }
        &:nth-child(3) {
          left: 50%;
          -webkit-transition-delay: 0.15s;
             -o-transition-delay: 0.15s;
              transition-delay: 0.15s;
        }
        &:nth-child(4) {
          left: 75%;
          -webkit-transition-delay: 0.2s;
             -o-transition-delay: 0.2s;
              transition-delay: 0.2s;
        }

      }
    }
    &:hover {
      a {
        color: #fff;
        span {
          -webkit-transform-origin: bottom;
          -ms-transform-origin: bottom;
          transform-origin: bottom;
          -webkit-transform: scaleY(1);
          -ms-transform: scaleY(1);
              transform: scaleY(1);

        }
      }
    }
  }
}
@media screen and (max-width: 450px) {
  #nav-demo {
    li {
      float: none;
    }
  }
}

0 thảo luận về Strange Menu Background Animation On Hover - CSS Hover Effects - Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục