Sliding Social Media Icon's Text On Hover - Pure HTML5 and CSS3 Social Media Icon Hover Effecrs

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn 1 hiệu ứng hover Sliding Social Media Icon's Text On Hover đơn giản, thướng áp dụng cho các thanh điều hướng hay social menu bằng CSS3.
<div id="social-container">
  <a href="" style="background-color: #3b5999"><i class="demo-icon ecs-facebook"></i><span>Facebook</span></a>
  <a href="" style="background-color: #dd4b39"><i class="demo-icon ecs-gplus"></i><span>Google Plus</span></a>
  <a href="" style="background-color: #cd201f"><i class="demo-icon ecs-youtube-play"></i><span>Youtube</span></a>
</div>

#social-container {
  -webkit-box-align: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  a {
    display: block;
    position: relative;
    width: 40px;
    height: 40px;
    line-height: 40px;
    overflow: hidden;
    white-space: nowrap;
    -webkit-transition: width .5s;
    transition: width .5s;
    -webkit-box-sizing: border-box;
        box-sizing: border-box;
    &:hover {
      width: 130px;
    }
    i {
      display: inline-block;
      width: 40px;
      height: 40px;
      line-height: 40px;
      font-size: 16px;
      text-align: center;
      -webkit-box-sizing: border-box;
          box-sizing: border-box;
      color: #fff;
      border-right: 2px solid #fff
    }
    span {
      padding-left: 10px;
      padding-right: 10px;
      color: #fff;
      line-height: 40px;
    }
  }
}

0 thảo luận về Sliding Social Media Icon's Text On Hover - Pure HTML5 and CSS3 Social Media Icon Hover Effecrs

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục