Icon Hover Effects with CSS Transitions and Animations - CSS Hover Effects - Pure CSS Tutorials

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn 1 hiệu ứng hover Social Icon đơn giản, thướng áp dụng cho các thanh điều hướng hay social menu bằng CSS3.
<div id="social-container">
  <a href="" class="facebook">
    <i class="demo-con ecs-facebook"></i>
  </a>
  <a href="" class="google">
    <i class="demo-con ecs-gplus"></i>
  </a>
  <a href="" class="youtube">
    <i class="demo-con ecs-youtube-play"></i>
  </a>
</div>

#social-container {
  -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  a {
    display: block;
    margin-right: 20px;
    width: 50px;
    height: 50px;
    box-sizing: border-box;
    border:2px solid #262626;
    border-radius: 100%;
    text-align: center;
    position: relative;
    -webkit-transition: .5s;-o-transition: .5s;transition: .5s;   
    i {  
      font-size: 18px;
      line-height: 45px;
      position: relative;
      z-index: 2;
    }
    &:before,&:after {
      content: "";
      opacity: 0;
      position: absolute;
      border-radius: 100%;
      -webkit-transition: .5s;-o-transition: .5s;transition: .5s;
    }
    &:before {
      width: 100%;
      height: 100%;
      top:0;
      left:0;
      background-color: #e91e63;
      -webkit-transform: scale(1);-ms-transform: scale(1);transform: scale(1);    
    }
    &:after {
      width: calc(100% + 1px);
      height: calc(100% + 1px);
      top:-1px;
      left:-1px;
      background-color: transparent;
      -webkit-transform: scale(1);-ms-transform: scale(1);transform: scale(1);
      border:2px dashed #262626;
      box-sizing: border-box;
    }
    &:hover {
      color: #fff;
      &:before {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: scale(.7);-ms-transform: scale(.7);transform: scale(.7);
      }
      &:after {
        opacity: 1;
        -webkit-animation: animation 10s linear infinite;animation: animation 10s linear infinite;
      }
    }
    &:last-child {
      margin-right: 0;
    }
  }
}
@-webkit-keyframes animation {
  0% {
    -webkit-transform: scale(0.90) rotate(0deg);
        transform: scale(0.90) rotate(0deg);
  }
  100% {
    -webkit-transform: scale(0.90) rotate(360deg);
        transform: scale(0.90) rotate(360deg);
  }
}
@keyframes animation {
  0% {
    -webkit-transform: scale(0.90) rotate(0deg);
        transform: scale(0.90) rotate(0deg);
  }
  100% {
    -webkit-transform: scale(0.90) rotate(360deg);
        transform: scale(0.90) rotate(360deg);
  }
}

0 thảo luận về Icon Hover Effects with CSS Transitions and Animations - CSS Hover Effects - Pure CSS Tutorials

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục