How To Create Tooltips with CSS - No Javascript - Pure CSS Tutorial

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn 1 giao diện Tooltips Social Menu đơn giản, thướng áp dụng cho các thanh điều hướng hay social menu bằng CSS3.
<div id="social-container">
  <a href="" class="facebook">
    <i class="demo-con ecs-facebook"></i>
    <span>Facebook</span>
  </a>
  <a href="" class="google">
    <i class="demo-con ecs-gplus"></i>
    <span>Google plus</span>
  </a>
  <a href="" class="youtube">
    <i class="demo-con ecs-youtube-play"></i>
    <span>Youtube</span>
  </a>
</div>

#social-container {
  -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  a {
    display: block;
    width: 50px;
    height: 50px;
    text-align: center;
    background-color: #262626;
    color: #fff;
    -webkit-transition: .5s;
    -o-transition: .5s;
    transition: .5s;
    font-size: 20px;
    line-height: 50px;
    position: relative;
    span {
      position: absolute;
      padding: 6px 12px;
      bottom: calc(100% + 10px);
      left: 50%;
      -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-10px);
        -ms-transform: translateX(-50%) translateY(-10px);
          transform: translateX(-50%) translateY(-10px);
      font-size: 13px;
      white-space: nowrap;
      line-height: normal;
      background-color: #03a9f4;
      color: #fff;
      border-radius: 4px;
      -webkit-transition: .5s;
      -o-transition: .5s;
      transition: .5s;
      opacity: 0;
      visibility: hidden;
      &:before {
        content: "";
        position: absolute;
        width: 10px;
        height: 10px;
        background-color: #03a9f4;
        bottom: -8px;
        left: 50%;
        z-index: -1;
        -webkit-transform:rotate(45deg) translateX(-50%);
          -ms-transform:rotate(45deg) translateX(-50%);
            transform:rotate(45deg) translateX(-50%);
      }
    }
    &:hover {
      color: #03a9f4;
      span {
        opacity: 1;
        visibility: visible;
        -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(0px);
          -ms-transform: translateX(-50%) translateY(0px);
            transform: translateX(-50%) translateY(0px);
      }
    }
  }
}

0 thảo luận về How To Create Tooltips with CSS - No Javascript - Pure CSS Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục