How to create CSS Icon Hover Effects - CSS Hover Effects - Pure CSS Tutorial

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn 1 hiệu ứng hover Social Icon đơn giản, thướng áp dụng cho các thanh điều hướng hay social menu bằng CSS3.
<div id="social-container">
  <a href="" class="facebook">
    <i class="demo-con ecs-facebook"></i>
    <i class="demo-con ecs-facebook"></i>
  </a>
  <a href="" class="google">
    <i class="demo-con ecs-gplus"></i>
    <i class="demo-con ecs-gplus"></i>
  </a>
  <a href="" class="youtube">
    <i class="demo-con ecs-youtube-play"></i>
    <i class="demo-con ecs-youtube-play"></i>
  </a>
</div>

#social-container {
  -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: start;
  -webkit-justify-content: flex-start;
  -ms-flex-pack: start;
  justify-content: flex-start;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  a {
    position: relative;
    width: 40px;
    height: 40px;
    display: block;
    background-color: transparent;
    border:2px solid #2196f3;
    box-sizing: border-box;
    border-radius: 100%;
    overflow: hidden;
    -webkit-transition: .5s;-o-transition: .5s;transition: .5s;
    margin-right: 10px;
    i {
      position: absolute;
      font-size: 18px;
      line-height: 18px;
      top:50%;
      left:50%;
      color: #2196f3;
      -webkit-transition: .5s;-o-transition: .5s;transition: .5s;
      -webkit-transform: translate(-50%,-50%);-ms-transform: translate(-50%,-50%);transform: translate(-50%,-50%);
      &:nth-child(1) {
        left:-50%;
        opacity: 1;
      }
    }
    &:hover {
      background-color: #2196f3;
      i {
        color: #fff;
        &:nth-child(1) {
          left:50%;
          opacity: 1;
        }
        &:nth-child(2) {
          left:150%;
          opacity: 0;
        }
      }
    }
    &:last-child {
      margin-right: 0;
    }
  }
}

0 thảo luận về How to create CSS Icon Hover Effects - CSS Hover Effects - Pure CSS Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục