How to create CSS Icon Hover Effect

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn 1 hiệu ứng hover Social Icon đơn giản, thướng áp dụng cho các thanh điều hướng hay social menu bằng CSS3.
<div id="social-container">
  <a href="" class="facebook">
    <i class="demo-con ecs-facebook"></i>
  </a>
  <a href="" class="google">
    <i class="demo-con ecs-gplus"></i>
  </a>
  <a href="" class="youtube">
    <i class="demo-con ecs-youtube-play"></i>
  </a>
</div>

#social-container {
  -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  a {
    display: block;
    width: 50px;
    height: 50px;
    background-color: #ddd;
    text-align: center;
    position: relative;
    border-radius: 100%;
    -webkit-transition: .5s ease-in-out;-o-transition: .5s ease-in-out;transition: .5s ease-in-out;
    color: #262626;
    margin-right: 10px;
    i {
      font-size: 18px;
      line-height: 50px;
      position: relative;
      z-index: 3;
    }
    &:before {
      position: absolute;
      content: "";
      width: 100%;
      height: 100%;
      top:0;
      left: 0;
      background-color: #ff003b;
      border-radius: 100%;
      transform: scale(0);
      -webkit-transition: .5s ease-in-out;-o-transition: .5s ease-in-out;transition: .5s ease-in-out;
      z-index: 1;
    }
    &:hover {
      color: #fff;
      &:before {
        -webkit-transform: scale(0.9);-ms-transform: scale(0.9);transform: scale(0.9);
      }
    }
    &:last-child {
      margin-right: 0;
    }
  }
}

0 thảo luận về How to create CSS Icon Hover Effect

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục