CSS Social Media Sharing Button UI Design With Cool Hover Effects - Pure CSS3 Social Media Widget UI

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn 1 hiệu ứng hover Social Media Sharing Button đơn giản, thướng áp dụng cho các thanh điều hướng hay social menu bằng CSS3.
<div id="social-container">
  <a href="" style="background-color: #3b5999"><i class="demo-icon ecs-facebook"></i></a>
  <a href="" style="background-color: #dd4b39"><i class="demo-icon ecs-gplus"></i></a>
  <a href="" style="background-color: #cd201f"><i class="demo-icon ecs-youtube-play"></i></a>
</div>

#social-container {
  -webkit-box-align: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  position: relative;
  a {
    display: block;
    position: relative;
    -webkit-transition: 1s;
    transition: 1s;
    width: 40px;
    height: 40px;
    line-height: 40px;
    text-align: center;
    color: #fff;
    background-color: #262626;
    margin: 0 2px;
    font-size: 18px;
    border-radius: 100%;
  }
  &:before {
    content: "\f1e0";
    font-family: "ecs";
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: linear-gradient(45deg, #ff00ff, #8a2be2);
    z-index: 2;
    border-radius: 20px;
    text-align: center;
    font-size: 18px;
    line-height: 40px;
    color: #fff;
    margin: 0 2px;
    -webkit-transition: .5s;
    transition: .5s;
    left: 0;
  }
  &:hover {
    &:before {
      width: 40px;
    }
    a {
      &:nth-child(1) {
        -webkit-transform: translateX(44px) rotate(360deg);
            transform: translateX(44px) rotate(360deg);
        -webkit-transition-delay: 0.4s;
            transition-delay: 0.4s;
      }
      &:nth-child(2) {
        -webkit-transform: translateX(44px) rotate(360deg);
            transform: translateX(44px) rotate(360deg);
        -webkit-transition-delay: 0.2s;
            transition-delay: 0.2s;
      }
      &:nth-child(3) {
        -webkit-transform: translateX(44px) rotate(360deg);
            transform: translateX(44px) rotate(360deg);
        -webkit-transition-delay: 0s;
            transition-delay: 0s;
      }
    }
  }
}

60 thảo luận về CSS Social Media Sharing Button UI Design With Cool Hover Effects - Pure CSS3 Social Media Widget UI

FrigoVed - 14/06/2021

viagra or cialis or levitra [url=https://krocialis.com/ ]cialis,com[/url] viagra cialis

weanoHtf - 14/06/2021

cialis prescription [url=https://cialishav.com/ ]cialis with dapoxetine[/url] cialis no prescription overnight delivery

Frigoloh - 14/06/2021

cialis/dapoxetine [url=https://rcialisgl.com/ ]how do i get cialis[/url] how long does cialis

rerveAsd - 13/06/2021

cialis from canadian pharmacy registerd [url=https://cialisjla.com/ ]cialis brand no prescription needed[/url] cialis generic

MankSwa - 10/06/2021

generic cialis india [url=https://ckacialis.com/ ]buy cialis online in new zealand[/url] buy cialis toronto

Bài viết cùng chuyên mục