CSS Custom Menu Border Animation On Hover - CSS Reverse Direction Hover Effects - Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tạo một hiệu ứng Menu Border Animation đơn giản, thường ứng ụng trong các trang landing page.
<ul id="nav-demo">
  <li><a href="">Trang chủ</a></li>
  <li><a href="">Giới thiệu</a></li>
  <li><a href="">Dịch vụ</a></li>
  <li><a href="">Dự án</a></li>
  <li><a href="">Liên hệ</a></li>
</ul>

#nav-demo {
  padding: 0;
  margin: 0;
  &amp;:after,
  &amp;:before {
    content: " ";
    display: table;
  }
  &amp;:after {
    clear: both;
  }
  li {
    float: left;
    list-style: none;
    a {
      position: relative;
      display: block;
      padding: 10px 15px;
      text-align: center;
      color: #262626;
      text-transform: uppercase;
      -webkit-transition: .5s;
      -o-transition: .5s;
      transition: .5s;
      &amp;:after,&amp;:before {
        content: "";
        position: absolute;
        width: 100%;
        height: 2px;
        background: #262626;
        overflow: hidden;
        z-index: 1;
        -webkit-transform: scaleX(0);
          -ms-transform: scaleX(0);
            transform: scaleX(0);
        -webkit-transition: -webkit-transform .5s;
        transition: -webkit-transform .5s;
        -o-transition: transform .5s;
        transition: transform .5s;
        transition: transform .5s, -webkit-transform .5s;
      }
      &amp;:before {
        top:0;
        left: 0;
        -webkit-transform-origin: right;
          -ms-transform-origin: right;
            transform-origin: right;
      }
      &amp;:after {
        bottom: 0;
        right: 0;
        -webkit-transform-origin: left;
          -ms-transform-origin: left;
            transform-origin: left;
      }
    }
    &amp;:hover {
      a {
        &amp;:before {
          -webkit-transform: scaleX(1);
            -ms-transform: scaleX(1);
              transform: scaleX(1);
          -webkit-transform-origin: left;
            -ms-transform-origin: left;
              transform-origin: left;
        }
        &amp;:after {
          -webkit-transform: scaleX(1);
            -ms-transform: scaleX(1);
              transform: scaleX(1);
          -webkit-transform-origin: right;
            -ms-transform-origin: right;
              transform-origin: right;
        }
      }
    }
  }
}
@media screen and (max-width: 450px) {
  #nav-demo {
    li {
      margin-top: 10px;
      float: none;
      &amp;:first-child {
        margin-top: 0;
      }
    }
  }
}

0 thảo luận về CSS Custom Menu Border Animation On Hover - CSS Reverse Direction Hover Effects - Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục