Cool CSS Menu Hover Effects - Using :before and :after pseudo element - Pure CSS Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tạo một hiệu ứng Menu Hover độc đáo, thường ứng ụng trong các trang website.
<ul id="nav-demo">
  <li><a href=""><span>Trang chủ</span></a></li>
  <li><a href=""><span>Giới thiệu</span></a></li>
  <li><a href=""><span>Dịch vụ</span></a></li>
  <li><a href=""><span>Dự án</span></a></li>
  <li><a href=""><span>Liên hệ</span></a></li>
</ul>

#nav-demo {
  padding: 0;
  margin: 0;
  &:after,
  &:before {
    content: " ";
    display: table;
  }
  &:after {
    clear: both;
  }
  li {
    float: left;
    list-style: none;
    a {
      position: relative;
      display: block;
      padding: 10px 20px;
      margin: 20px 0;
      text-transform: uppercase;
      color: #262626;
      font-weight: bold;
      -webkit-transition: .5s;
      -o-transition: .5s;
      transition: .5s;
      span {
        position: relative;
        z-index: 2;
      }
      &:before,&:after {
        content: "";
        position: absolute;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        -webkit-transition: .5s;
        -o-transition: .5s;
        transition: .5s;
        z-index: 1;
      }
      &:before {
        top:0;
        opacity: 0;
        border-top:1px solid #000;
        border-bottom:1px solid #000;
        -webkit-transform: scaleY(2);
          -ms-transform: scaleY(2);
            transform: scaleY(2);
      }
      &:after {
        top:1px;
        -webkit-transform: scaleY(0);
          -ms-transform: scaleY(0);
            transform: scaleY(0);
        background-color: #262626;
      }
    }
    &:hover {
      a {
        color: #fff;
        &:before {
          -webkit-transform: scaleY(1.2);
            -ms-transform: scaleY(1.2);
              transform: scaleY(1.2);
          opacity: 1;
        }
        &:after {
          -webkit-transform: scale(1);
            -ms-transform: scale(1);
              transform: scale(1);
        }
      }
    }
  }
}
@media screen and (max-width: 450px) {
  #nav-demo {
    li {
      float: none;
    }
  }
}

0 thảo luận về Cool CSS Menu Hover Effects - Using :before and :after pseudo element - Pure CSS Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục