Strange Button Hover Effects - CSS3 Hover Effects - Pure CSS Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng Strange Button Hover đơn giản bằng CSS3 vô cùng ấn tượng.
<a href="" id="btn-effect">
  <span data-text="Button">Button</span>
</a>

#btn-effect {
  text-transform: uppercase;
  display: block;
  color: #262626;
  border:2px solid #262626;
  letter-spacing: 4px;
  -webkit-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
  border-radius: 25px;
  font-size: 25px;
  position: relative;
  overflow-y: hidden;
  span {
    position: relative;
    display: inline-block;
    padding: 6px 25px;
    color: #262626;
  }
  &:before {
    content: "";
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 0%;
    bottom: 0;
    left: 0;
    background-color: #00bcd4;
    -webkit-transition: .5s;
    -o-transition: .5s;
    transition: .5s;
  }
  &:hover {
    &:before {
      height: 100%;
    }
    span {
      -webkit-transition: -webkit-transform 0.5s;
      transition: -webkit-transform 0.5s;
      -o-transition: transform 0.5s;
      transition: transform 0.5s;
      transition: transform 0.5s, -webkit-transform 0.5s;
      -webkit-transform: translateY(-100%);
        -ms-transform: translateY(-100%);
          transform: translateY(-100%);
      &:after {
        content: attr(data-text);
        position: absolute;
        color: #fff;
        width: 100%;
        height: 100%;
        top: 100%;
        left: 0;
        -webkit-box-sizing: border-box;
            box-sizing: border-box;
        padding: 6px 25px;
      }
    }
  }
}

0 thảo luận về Strange Button Hover Effects - CSS3 Hover Effects - Pure CSS Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục