Pure CSS Next Prev Arrow Hover Effects - Animated Transformicons Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng Next Prev Arrow Hover đơn giản bằng CSS3 vô cùng ấn tượng.
<div id="btn-container">
  <a href="" class="btn-effect prev"><span></span></a>
  <a href="" class="btn-effect next"><span></span></a>
</div>

#btn-container {
   -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  .btn-effect {
    width: 40px;
    height: 40px;
    background: #262626;
    border-radius:50%;
    margin: 0 5px;
    -webkit-transition: .5s;
    -o-transition: .5s;
    transition: .5s;
    position: relative;
    display: block;
    span {
      position: absolute;
      top:50%;
      width: 10px;
      height: 10px;
      left: 50%;
      border:2px solid #fff;
      -webkit-transform: translate(-50%,-50%) rotate(-45deg);
        -ms-transform: translate(-50%,-50%) rotate(-45deg);
          transform: translate(-50%,-50%) rotate(-45deg);
      -webkit-transition: .5s;
      -o-transition: .5s;
      transition: .5s;
      &amp;:before {
        content: "";
        position: absolute;
        width: 20px;
        height: 2px;
        background: #fff;
        -webkit-transition: .5s;
        -o-transition: .5s;
        transition: .5s;
      }
    }
    &amp;.prev {
      span {
        border-right: none;
        border-bottom: none;
        &amp;:before {
          -webkit-transform: rotate(45deg) translate(-2px, -0.7px) scale(0);
            -ms-transform: rotate(45deg) translate(-2px, -0.7px) scale(0);
              transform: rotate(45deg) translate(-2px, -0.7px) scale(0);
          -webkit-transform-origin: left;
            -ms-transform-origin: left;
              transform-origin: left;
        }
      }
    }
    &amp;.next {
      span {
        border-left: none;
        border-top: none;
        &amp;:before {
          -webkit-transform: rotate(45deg) translate(-2px, 13.5px) scale(0);
            -ms-transform: rotate(45deg) translate(-2px, 13.5px) scale(0);
              transform: rotate(45deg) translate(-2px, 13.5px) scale(0);
          -webkit-transform-origin: right;
            -ms-transform-origin: right;
              transform-origin: right;
        }
      }
    }
    &amp;:hover {
      background: #0070ff;
      &amp;.prev {
        span {
          left: calc(50% - 5px);
          &amp;:before {
            -webkit-transform: rotate(45deg) translate(-2px, -0.7px) scale(1);
              -ms-transform: rotate(45deg) translate(-2px, -0.7px) scale(1);
                transform: rotate(45deg) translate(-2px, -0.7px) scale(1);        
          }
        }
      }
      &amp;.next {
        span {
          left: calc(50% + 5px);
          &amp;:before {
            -webkit-transform: rotate(45deg) translate(-2px, 13.5px) scale(1);
              -ms-transform: rotate(45deg) translate(-2px, 13.5px) scale(1);
                transform: rotate(45deg) translate(-2px, 13.5px) scale(1);        
          }
        }
      }
    }
  }
}

0 thảo luận về Pure CSS Next Prev Arrow Hover Effects - Animated Transformicons Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục