CSS3 Loading Page Animation - CSS Animation Effects - Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng Loading Page Animation đơn giản nhưng không khó để thực hiện được.
<div id="loading-page">
  <div class="square">
    <span></span> 
    <span></span>
    <span></span>

    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>

    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
  </div>
</div>

#loading-page {
  -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  height: 50vh;
  width: 100%;
  .square {
    width: 100px;
    height: 100px;
    border: 5px solid #262626;
    -webkit-transform: rotate(45deg);
      -ms-transform: rotate(45deg);
        transform: rotate(45deg);
    span {
      width: calc(100% / 3);
      height: calc(100% / 3);
      background: #262626;
      display: block;
      float: left;
      -webkit-animation: loading 2s linear infinite;
          animation: loading 2s linear infinite;
      &amp;:nth-child(3) {
        -webkit-animation-delay: 0.8s;
            animation-delay: 0.8s;
      }
      &amp;:nth-child(2),
      &amp;:nth-child(6) {
        -webkit-animation-delay: 0.6s;
            animation-delay: 0.6s;
      }
      &amp;:nth-child(1),
      &amp;:nth-child(5),
      &amp;:nth-child(9) {
        -webkit-animation-delay: 0.4s;
            animation-delay: 0.4s;
      }
      &amp;:nth-child(4),
      &amp;:nth-child(8) {
        -webkit-animation-delay: 0.2s;
            animation-delay: 0.2s;
      }
      &amp;:nth-child(7) {
        -webkit-animation-delay: 0s;
            animation-delay: 0s;
      }
    }
  }
}
@-webkit-keyframes loading {
  0% {
    -webkit-transform: scale(1);
        transform: scale(1);
  }
  30% {
    -webkit-transform: scale(0);
        transform: scale(0);
  }
  50% {
    -webkit-transform: scale(0);
        transform: scale(0);
  }
  75% {
    -webkit-transform: scale(1);
        transform: scale(1);
  }
  100% {
    -webkit-transform: scale(1);
        transform: scale(1);
  }
}
@keyframes loading {
  0% {
    -webkit-transform: scale(1);
        transform: scale(1);
  }
  30% {
    -webkit-transform: scale(0);
        transform: scale(0);
  }
  50% {
    -webkit-transform: scale(0);
        transform: scale(0);
  }
  75% {
    -webkit-transform: scale(1);
        transform: scale(1);
  }
  100% {
    -webkit-transform: scale(1);
        transform: scale(1);
  }
}

0 thảo luận về CSS3 Loading Page Animation - CSS Animation Effects - Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục