CSS Single Element Colorful Spinners - Pure CSS Preloader Screen Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng Colorful Spinners đơn giản nhưng không khó để thực hiện được.
<div id="loading-page">
  <div class="circle"></div>
</div>

#loading-page {
  -webkit-box-align: center;
  -webkit-align-items: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  height: 50vh;
  width: 100%;
  .circle {
    position: relative;
    width: 100px;
    height: 100px;
    border:4px solid transparent;
    border-bottom:4px solid #fff958;
    border-top:4px solid #b858ff;
    border-radius: 100%;
    -webkit-animation: loading 2s linear infinite;
        animation: loading 2s linear infinite;
    &amp;:before,&amp;:after {
      content: "";
      position: absolute;
      border:4px solid transparent;
      border-radius: 100%;
    }
    &amp;:before {
      top: 10px;
      left: 10px;
      bottom: 10px;
      right: 10px;
      border-bottom:4px solid #e74c3c;
      border-top:4px solid #3ce7d8;
      -webkit-animation: loading 2s linear infinite;
          animation: loading 2s linear infinite;
    }
    &amp;:after {
      top: 24px;
      left: 24px;
      bottom: 24px;
      right: 24px;
      border-bottom:4px solid #39ff8d;
      border-top:4px solid #ff67ad;
      -webkit-animation: loading 4s linear infinite;
          animation: loading 4s linear infinite;
    }
  }
}
@-webkit-keyframes loading {
  0% {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
        transform: rotate(0deg);
  }
  100% {
    -webkit-transform: rotate(360deg);
        transform: rotate(360deg);
  }
}
@keyframes loading {
  0% {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
        transform: rotate(0deg);
  }
  100% {
    -webkit-transform: rotate(360deg);
        transform: rotate(360deg);
  }
}

0 thảo luận về CSS Single Element Colorful Spinners - Pure CSS Preloader Screen Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục