CSS Loading Page Animation Effects Tutorial - HTMl CSS Animation

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng Loading Page Animation đơn giản nhưng không khó để thực hiện được.
<div id="loading-page">
  <div id="square-container">
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
  </div>
</div>

#loading-page {
  -webkit-box-align: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  height: 50vh;
  width: 100%;
  background-color: #262626;
  #square-container {
    span {
    width: 10px;
    height: 10px;
    background: #fff;
    display: inline-block;
    border-radius: 100%;
    -webkit-animation: loading 2s linear infinite;
        animation: loading 2s linear infinite;
    opacity: 0;
      &:nth-child(1) {
        -webkit-animation-delay: 0.8s;
            animation-delay: 0.8s;
        background-color: #00c2ff;
      }
      &:nth-child(2) {
        -webkit-animation-delay: 0.4s;
            animation-delay: 0.4s;
        background-color: #ffe837;
      }
      &:nth-child(3) {
        -webkit-animation-delay: 0s;
            animation-delay: 0s;
        background-color: #ff1b78;
      }
    } 
  }
}
@-webkit-keyframes loading {
  0%{
    -webkit-transform: translateX(-100px);
        transform: translateX(-100px);
    opacity: 0;
  }
  10%{
    -webkit-transform: translateX(-100px);
        transform: translateX(-100px);
    opacity: 0;
  }
  25%{
    -webkit-transform: translateX(0px);
        transform: translateX(0px);
    opacity: 1;
  }
  50%{
    -webkit-transform: translateX(0px);
        transform: translateX(0px);
    opacity: 1;
  }
  75%{
    -webkit-transform: translateX(0px);
        transform: translateX(0px);
    opacity: 1;
  }
  90%{
    -webkit-transform: translateX(100px);
        transform: translateX(100px);
    opacity: 0;
  }
  100%{
    -webkit-transform: translateX(100px);
        transform: translateX(100px);
    opacity: 0;
  }
}
@keyframes loading {
  0%{
    -webkit-transform: translateX(-100px);
        transform: translateX(-100px);
    opacity: 0;
  }
  10%{
    -webkit-transform: translateX(-100px);
        transform: translateX(-100px);
    opacity: 0;
  }
  25%{
    -webkit-transform: translateX(0px);
        transform: translateX(0px);
    opacity: 1;
  }
  50%{
    -webkit-transform: translateX(0px);
        transform: translateX(0px);
    opacity: 1;
  }
  75%{
    -webkit-transform: translateX(0px);
        transform: translateX(0px);
    opacity: 1;
  }
  90%{
    -webkit-transform: translateX(100px);
        transform: translateX(100px);
    opacity: 0;
  }
  100%{
    -webkit-transform: translateX(100px);
        transform: translateX(100px);
    opacity: 0;
  }
}

2 thảo luận về CSS Loading Page Animation Effects Tutorial - HTMl CSS Animation

agrilmida - 02/04/2021

[url=http://vsdoxycyclinev.com/]doxycycline for dogs pet meds[/url]

agrilmida - 18/12/2020

Keflex And Conception Busiaimall [url=https://bansocialism.com/]cialis online[/url] suemGesy Cialis Depression

Bài viết cùng chuyên mục