CSS Loading Page Animation Effects | CSS Animation

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng Loading Page Animation đơn giản nhưng không khó để thực hiện được.
<div id="loading-page">
  <div id="square-container">
  </div>
</div>

#loading-page {
  -webkit-box-align: center;
  -ms-flex-align: center;
  align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  height: 50vh;
  width: 100%;
  #square-container {
    width: 10px;
    height: 10px;
    background-color: #2ecc71;
    border-radius: 100%;
    -webkit-animation: loading 1s linear infinite;
        animation: loading 1s linear infinite;
  }
}
@-webkit-keyframes loading {
  0%{
    -webkit-box-shadow: -100px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -100px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
    -webkit-transform: rotate(0deg);
        transform: rotate(0deg);
  }
  25%{
    -webkit-box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db
  }
  50%{
    -webkit-box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 100px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 100px 0 0 #3498db
  }
  75%{
    -webkit-box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db
  }
  100%{
    -webkit-box-shadow: -100px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -100px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
    -webkit-transform: rotate(360deg);
        transform: rotate(360deg);
  }
}
@keyframes loading {
  0%{
    -webkit-box-shadow: -100px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -100px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
    -webkit-transform: rotate(0deg);
        transform: rotate(0deg);
  }
  25%{
    -webkit-box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db
  }
  50%{
    -webkit-box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 100px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 100px 0 0 #3498db
  }
  75%{
    -webkit-box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -10px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db
  }
  100%{
    -webkit-box-shadow: -100px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
        box-shadow: -100px 0 0 #e74c3c, 10px 0 0 #3498db;
    -webkit-transform: rotate(360deg);
        transform: rotate(360deg);
  }
}

0 thảo luận về CSS Loading Page Animation Effects | CSS Animation

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục