CSS Border Animation - Latest CSS3 Hover Effects Tutorial - CSS Quick Tips and Tricks

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng Border Animation đơn giản chỉ bằng CSS3 nhưng không kém phần ấn tượng.
<a id="text-effect" href="javascript:">
  <span></span>Hello word
</a>

#text-effect {
  font-size: 30px;
  color: #262626;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  position: relative;
  padding: 0 0 6px;
  &:before,&:after,span {
    content: "";
    position: absolute;
    height: 6px;
    background-color: #262626;
  }
  span {
    display: block;
    left: 25%;
    width: 50%;
    bottom: 0;
    height: 6px;
    background-color:#fff;
    -webkit-transform: .5s;
      -ms-transform: .5s;
        transform: .5s;
  }
  &:before {
    bottom: 0;
    left: 0;
    width: 0%;
    -webkit-transition: 2s;
    -o-transition: 2s;
    transition: 2s;
  }
  &:after {
    bottom: -6px;
    left: 25%;
    width: 0%;
    -webkit-transition:.5s;
    -o-transition:.5s;
    transition:.5s;
    -webkit-transition-delay:.5s;
       -o-transition-delay:.5s;
        transition-delay:.5s; 
  }
  &:hover {
    &:before {
      width: 100%;
    }
    &:after {
      width: 50%;
    }
  }
}

0 thảo luận về CSS Border Animation - Latest CSS3 Hover Effects Tutorial - CSS Quick Tips and Tricks

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục