CSS 3D Flip on Hover - Pure CSS3 3D Button Hover Effects - Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng 3D Flip on Hover đơn giản bằng CSS3 vô cùng ấn tượng.
<a href="" id="btn-effect">
  <span class="front">Click</span>
  <span class="center"></span>
  <span class="back">Here</span>
</a>

#btn-effect {
  position: relative;
  text-transform: uppercase;
  text-align: center;
  padding: 6px 25px;
  -webkit-box-sizing: border-box;
    box-sizing: border-box;
  -webkit-transform-style: preserve-3d;
      transform-style: preserve-3d;
  -webkit-perspective: 1000px;
      perspective: 1000px;
  -webkit-transform-origin: center center;
    -ms-transform-origin: center center;
      transform-origin: center center;
  width: 200px;
  height: 60px;
  span {
    position: absolute;
    top:0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    display: block;
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    line-height: 60px;
    background-color: rgba(255,255,255,.05);
    -webkit-transform-style: preserve-3d;
        transform-style: preserve-3d;
    -webkit-backface-visibility: hidden;
        backface-visibility: hidden;
    border-radius: 30px;
    color: #fff;
    -webkit-transition: 1s;
    -o-transition: 1s;
    transition: 1s;
    &.front {
      -webkit-transform: rotateX(0deg) translateZ(20px);
          transform: rotateX(0deg) translateZ(20px);
    }
    &.back {
      -webkit-transform: rotateX(-180deg) translateZ(20px);
          transform: rotateX(-180deg) translateZ(20px);
          background: -webkit-gradient(linear, right top, left top, from(#ffdd1f), to(#c31a5b));
        background: -webkit-linear-gradient(right, #ffdd1f, #c31a5b);
        background: -o-linear-gradient(right, #ffdd1f, #c31a5b);
        background: linear-gradient(to left, #ffdd1f, #c31a5b);
    }
    &.center {
      background: -webkit-gradient(linear, right top, left top, from(#c31a5b), to(#7129bd));
      background: -webkit-linear-gradient(right, #c31a5b, #7129bd);
      background: -o-linear-gradient(right, #c31a5b, #7129bd);
      background: linear-gradient(to left, #c31a5b, #7129bd);
      &:before {
        content: "";
        position: absolute;
        top:0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        border-radius: 30px;
        -webkit-transform: translateZ(-1px);
            transform: translateZ(-1px);
        // background: -webkit-gradient(linear, right top, left top, from(#ffdd1f), to(#c31a5b));
        // background: -webkit-linear-gradient(right, #ffdd1f, #c31a5b);
        // background: -o-linear-gradient(right, #ffdd1f, #c31a5b);
        // background: linear-gradient(to left, #ffdd1f, #c31a5b);
      }
    }
  }
  &:hover {
    span {
      &.front {
        -webkit-transform: rotateX(180deg) translateZ(20px);
            transform: rotateX(180deg) translateZ(20px);
      }
      &.back {
        -webkit-transform: rotateX(0deg) translateZ(20px);
            transform: rotateX(0deg) translateZ(20px);
      }
      &.center {
        -webkit-transform: rotateX(-180deg);
            transform: rotateX(-180deg);
      }
    }
  }
}

0 thảo luận về CSS 3D Flip on Hover - Pure CSS3 3D Button Hover Effects - Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục