Gray Cells - Cung cấp các khóa học giải pháp về makerting

Ms.Ngoc Le (Executive MBA School of Management Maastricht, Ha Lan), Cố vấn chuyên gia của Grey Cells với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiếp thị và Kinh doanh với các MNC như Unilever, Pepsi, MSD, Mondelez Kinh Đô… qua các vị trí quan trọng như là Giám đốc Tiếp thị, Trưởng Bộ phận và Trưởng phòng Tiếp thị

Bold Man - 20.04.2022
Gray Cells - Cung cấp các khóa học giải pháp về makerting

Themes liên quan