GCOMM - Research Consulting and Technology

Thành lập năm 2011, GCOMM là một trong những công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu trong các dự án tích hợp. Với sự thấu hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam, GCOMM tự hào là đối tác lý tưởng cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Có GCOMM đồng hành, bạn hoàn toàn có thể tự tin vào các quyết định chiến lược của mình

GCOMM - Research Consulting and Technology

Themes liên quan